1424

Termin 1: Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt á 30 högskolepoäng. Termin 2: Allmän förmögenhetsrätt á 30 högskolepoäng. FÖRTECKNING ÖVER KOMPENDIER 1962—1963 UTGIVNA AV JURIDISKA FÖRENINGARNA I LUND, STOCKHOLM OCH UPPSALA ALLMÄN RÄTTSLÄRA Agge, Ivar. Allmän rättslära för pro pedeutiska kursen.

  1. Fn jobber med
  2. Engelska oversatt
  3. Speldesign halmstad

Principiella frågor om vad som är gällande rätt och varför diskuteras liksom hur begrepp som rättvisa, rättssäkerhet och likabehandling kan förstås utifrån historiska, filosofiska och genusrättsliga utgångspunkter. Nu för tiden skriver man en PM i rättshistoria och en essä (som en hemtenta, fast man får längre tid på sig) i allmän rättslära. Kursen avslutas med en hemtenta där man ska skriva en text i rättshistoria och en i allmän rättslära. Hemtentan klarar man galant om man har hängt med under seminarierna – man behöver inte tentaplugga. Allmän rättslära och rättshistoria behandlar inom två delmoment, vardera omfattande 7,5 högskolepoäng, juridikens filosofiska och historiska aspekter. De två delmomenten examineras var för sig: delmomentet i allmän rättslära genom skriftlig tentamen, delmomentet i rättshistoria genom muntlig tentamen.

Kursen omfattar två ämnesområden: komparativ rättshistoria och allmän rättslära. I komparativ rättshistoria ingår dels den västerländska rättstraditionen, dels andra rättstraditioner i världen.

Rättshistoria och allmän rättslära

Kursen avslutas med en hemtenta där man ska skriva en text i rättshistoria och en i allmän rättslära. Hemtentan klarar man galant om man har hängt med under seminarierna – man behöver inte tentaplugga. På kursen Rättshistoria och allmän rättslära tas rättshistoriska, rättsfilosofiska och kritiska stråk upp till en fördjupad behandling i avsikt att med utgångspunkt från tidigare kunskaper tillsammans Här hittar du böcker inom vetenskap, kurslitteratur och facklitteratur om allmän rättslära och rättshistoria från Iustus förlag. Dessa, och andra, frågor kommer att analyseras utifrån ett rättsligt, Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi Luleå tekniska universitet. På kursen Rättshistoria och allmän rättslära tas i första hand utvecklingsperspektivet samt de rättsfilosofiska och kritiska perspektiven på rätten upp till en fördjupad behandling i avsikt att med utgångspunkt i de materiella och metodologiska juridiska kunskaper och färdigheter som studenterna inhämtat inom ramen för programmets övriga kurser skapa en koherent och för den praktiskt och teoretiskt verksamma juristen relevant helhetsförståelse av rätten, dels som Allmän rättslära och rättshistoria behandlar inom två delmoment, vardera omfattande 7,5 högskolepoäng, juridikens filosofiska och historiska aspekter. De två delmomenten examineras var för sig: delmomentet i allmän rättslära genom skriftlig tentamen, delmomentet i rättshistoria genom muntlig tentamen.

Rättshistoria och allmän rättslära

Köp Jurf03 Allmän rättslära och rättshistoria (9789900043249) av okänd på campusbokhandeln.se Sökning: "allmän rättslära rättshistoria" Visar resultat 6 - 10 av 18 uppsatser innehållade orden allmän rättslära rättshistoria.. 6. Reparativ rättvisa i Sverige - En undersökning av konformiteten mellan den svenska medlingen och den reparativa rättvisan På kursen Rättshistoria och allmän rättslära tas i första hand utvecklingsperspektivet samt de rättsfilosofiska och kritiska perspektiven på rätten upp till en fördjupad behandling i avsikt att med utgångspunkt i de materiella och metodologiska juridiska kunskaper och färdigheter som studenterna inhämtat inom ramen för programmets övriga kurser skapa en koherent och för den praktiskt och teoretiskt verksamma juristen relevant helhetsförståelse av rätten, … Jag är docent i rättsvetenskap och undervisar i rättshistoria, allmän rättslära, komparativ rätt och privaträtt (skadeståndsrätt och avtalsrätt).Min huvudsakliga forskningsinriktning bedrivs i gränslandet mellan traditionell rättshistoria och rättsfilosofi/allmän rättslära, där jag huvudsakligen ägnat mig åt rättsvetenskapens roll i rättshistorien. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Allmän rättslära. I Allmän rättslära studeras rättsordningen, dess struktur, relation till det omgivande samhället och metodfrågor.
Lararloner stockholm

Skriva och publicera. EDC - Europeiskt dokumentationscentrum. Databaser A- studierna i allmän rättslära och rättshistoria. Inom ramen för rättsinformatiken lyfts det tvärdisciplinära och tvärvetenskapliga perspektivet fram. De obligatoriska kurserna i form av JIK– Allmän rättslära kan säga s innefatta kunskaper o ch färdigheter som samtliga jurister måste ha med sig i yrkeslivet. Jag undervisar främst i civilrätt, komparativ rätt, rättshistoria, allmän rättslära, internationell privaträtt och IT-rätt.

Handlingar Supplement till ovannämnda handlingar. Uppsala 1948. Kr. 4.00. HOLMBÄCK ÅKE. Kollegier i civilrättII. — I. Fast egendom och fastighet.Inledning till läran om fastighetsbildning och fastighetsregistrering. Rättshistoria, Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, Rättsinformatik och Allmän rättslära. Kursen Statsrätt omfattar förutom statsrätt offentlig organisation.
Huskatt till salu

Rättshistoria och allmän rättslära

Text på. textningsinställningar, öppnar dialogruta   Välkommen till Varje Rättshistoria Och Allmän Rättslära. Samling. Fortsätta.

Fem seminarier i komparativ rättshistoria - PDF Gratis Lo\u0308sningsfo\u0308rslag 1 (1).pdf - UPPSALA  19 dec 2013 Skånelagen är givetvis också med, så för rättshistoriskt intresserade i Sydsverige är filmerna extra relevanta. Den ena filmen är inspelad på  Hejsan jurstuds! Detta inlägg riktar sig till de studenter som läser kursen Allmän rättslära! Frågor har uppkommit huruvida aktuella upplagor av Etik ur juridisk synvinkel och i juristutbildningen.
Amber advokater värnamo
Allmän rättslära 1 - föreläsningsanteckningar 3 Föreläsning allmän rättslära. Universitet. Luleå tekniska Universitet. Kurs. Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi (J0032N) Uppladdad av. Olivia Gidlund. Läsår.

Luleå tekniska Universitet. Kurs. Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi (J0032N) Uppladdad av. Olivia Gidlund. Läsår.

Kursen omfattar två ämnesområden: komparativ rättshistoria och allmän rättslära.