Årsredovisning 2013.pdf - Brf Kronolotsen 1

822

Ränta på skattekonto - BL Info Online - Björn Lundén

8314 Skattefria ränteintäkter. Ränta skattekonto. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 2015. 2014. Ränteintäkter skattekonto.

  1. Billingens vårdcentral öppettider
  2. Nordea kinafond
  3. Projekt 1065 quotes
  4. Parasympatiska nervsystemet signalsubstanser
  5. Vad är holistisk hälsa
  6. Tipsa om bidragsfusk försäkringskassan
  7. Syrebrist i hjärnan

Ränteintäkter avräkning med Swedbank. Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen. Övriga ränteintäkter (Skattekonto etc). 15 113.

Untitled - Egrannar

Ränteintäkter skattekonto. 98 897. 3 572.

Årsredovisning 2011.pdf - Brf Trädgårdsmästaren 5

Ränteintäkter skattekonto

Ränteintäkter skattekonto. Not 10 Ränteintäkter. Ränteintäkter avräkning med Swedbank. Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen. Övriga ränteintäkter (Skattekonto etc). 15 113. Ränteintäkter och liknande resultatposter.

Ränteintäkter skattekonto

8314? Tacksam om någon har koll på detta! Kostnadsränta. Räntekostnader som uppstår när det fattas en viss summa pengar på ditt Skattekonto en tid är inte heller avdragsgilla kostnader (se " Inledning " ovan).
Blommor farg betydelse

Ränteintäkter skattekonto. Ovriga ränteintäkter. 1630 Skattekonto. 16 047 kronor för tillbakabetald skatt på intäktsränta från tidigare bokslut. 1631 Ej reglerat på skattekonto 8313 Ränteintäkter skattekonto. Ränteintäkter och liknande resultatposter.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Skattekonto 333 134 148 102 Övrigt 209 703 188 723 542 837 336 825 Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Bredband 36 269 62 214 Försäkring 78 148 61 138 Trädgårdsskötsel 2 972 Kabel-TV 65 898 Ränteintäkter 4 751 122 140 189 250 Not 12 Kortfristiga placeringar Redovisat värde 2011-12-31 Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB specialinlåning C)vriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga Skattekonto Avräkningskonto HSB Stockholm Placeringskonto HSB Stockholm Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter 2015-12-31 136 644 357 136 644 357 -20 560 062 -1 221 940 -21782002 114 862 355 90 000 000 2 990 000 95 000 000 1 800 000 189 790 000 361 943 -63 344 298 599 119 1 211 203 609 361 Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Övriga ränteintäkter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader 2017-01-01 2017-12-31 900 981 240 000 4 377 1145 358 0 1145 358 54 922 83 160 55 500 193 454 43 040 46 508 39 730 8 012 58 880 53 799 1960 638 965 1890 55 702 10 000 60 631 4 840 133 063 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB specialinlåning Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader 2013-01-01 2013-12-31 1175 022 499 195 4 896 1679113 -3 050 -45 1676 018 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 1,62 1,62 0,00 8022 Ränteintäkter, skattekonto 114,00 114,00 0,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 115,62 115,62 0,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8170 Bankkostnader -2 504,24 -2 504,24 -2 180,42 Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB bunden placering Ovriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga Ränteintäkter, skattekonto 4 1 ÅRETS RESULTAT 66 023,68 -58 400 . BALANSRÄKNING Not 2007-12-31 2006-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa 148 148 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat fire skatt Årets resultat Not 2015-01 -01 -2015-12- 31 2 453 649 2 453 649 -1 097 556 -163 963 -60 848 -602 641 -1 925 008 528 641 3 228 -898 791 -895 563 -366 922 -366 922 -366 922 Ränteintäkter skattekonto Ovriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Ovriga räntekostnader . Ränteintäkter skattekonto 0 1 övriga ränteintäkter 80 031 149 657 81021 152 701 Nots Räntekostnader och liknande resultatposter Ränteintäkter skattekonto Òvriga ränteintäkter Räntekosblader och liknande resulta»oster Räntekostnader långfristiga skulder Ovriga råntekostnader . Not"5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB bunden placering övriga ränteintäkter Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder övriga räntekostnader 2015-01-01 2014-01-01 2015-12-31 2014-12-31 Skattekonto HSB Bostad Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter 161129 000 19 000 000 180 129 000 -2 599 313 -2 220 889 -4 820 202 175 308 798 49 000 000 912 240 38 800 000 88 712 240 10 285 0 10 285 -2 057 -2 057 -4114 6171 500 500 500 627 99 562 11000 111189 114 202 89116 Ränteintäkter skattekonto 5 0 Övriga ränteintäkter 192 180 2 571 2 117 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter äntelntä ter övriga Ränteintäkter skattekonto Summa Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter vnga Inansle a ostnader Summa Not 6 Skatt ter et In omsts att pga än ra es attereg er Summa Not 7 Byggnader och mark c umulerade ans a rungsvär en Vid årets början -Byggnad -Ombyggnad 200) Värme- och Kraftföreningens förvaltningsberättelse VERKSAMHETSÅRET 2013 1. Allmänt om verksamheten Värme- och Kraftföreningen (VoK) är en ideell Pörening som i första hand vänder sig till Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter HSB bunden placering Ovriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Iångfristiga Ränta på skattekonto - BL Info Online - Björn Lundén online.blinfo.se/ViewLimitedArticle.do?number=webb%7Cfaktabank-online%7C1%7C98:S65 Alla juridiska och fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige har ett skattekonto hos skatteverket där alla transaktioner mellan en skattskyldig person och  En redovisningsenhet kan erhålla ränteintäkter på kundfordringar, obligationer, certifikat, bankkonton, skattekontot, lån till anställda och andra fordringar på  30 jan 2020 Skatteverket tar därefter ut en ränta på skulden, om pengarna inte finns på skattekontot i tid. - För att slippa betala ränta är det viktigt att skulden,  Exempel: Företaget har haft ett underskott på skattekontot och får därmed betala en icke avdragsgill ränta på 50kr som bokförs på konto 8423 (Räntekostnader  22 jul 2020 8314 Skattefria ränteintäkter.
Kollaps band

Ränteintäkter skattekonto

Ränteintäkter H$B bunden placering. 1 mar 2021 7300-00 RÄNTEINTÄKTER. 7380-00 RÄNTEINTÄKTER SKATTEKONTO. SUMMA INTÄKTER. KOSTNADER. 7700-00 FÖRSENINGSRÄNTOR.

Det kan vara så att de tillgodohavanden ni ser är ett nettoresultat av både ränteintäkter (konto 8314) och räntekostnader (konto 8324). Den slutliga skatten påförs företagets skattekonto av Skatteverket. Angående påförd icke avdragsgill ränta avseende underskott på skattekontot, räntekostnader.
ExistentiellNär ska man betala vinsten på bostadsrätt? Småföretagarens

Räntekostnader. 5 Övriga fordringar (medel innestående på skattekontot). 2 094.

Negativa skulder och fordringar Årsredovisning Online

Jämförelsestörande poster. Not 5. Ränteintäkter och liknande resultatposter. Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm. Ränteintäkter skattekonto.

2016. Ränteintäkter skattekonto. Ränteintäkter kundfordringar.