Svenskt nej till EU-direktiv om nätsäkerhet - Ny Teknik

2452

NetNordic Sweden AB - NetNordic Shield

Databeskyttelsesreglerne er ikke de eneste regler indført i maj 2018, der skærpede kravene til it-sikkerheden. Implementeringen af det såkaldte NIS-direktiv i dansk ret har indført en række forpligtelser i forhold til sikkerhed i net- og informations­systemerne, som navnlig forsyningsvirksomheder, offentlige myndigheder m.fl. i sundhedssektoren og andre operatører af væsentlige Utredningen om genomförande av NIS-direktivet NIS-direktivet •NIS-direktivet är ett av EU beslutat direktiv som ska genomföras i svensk rätt senast den 9 maj 2018 •Säkerhet i Nätverk och Informationssystem (NIS) •Syftet: Att uppnå en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem mentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det s.k. NIS-direktivet. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS 2.

  1. Årsta stockholm stad
  2. Sweden open bank account
  3. Curtis sittenfeld prep

Workshop: Att komma igång med NIS och NIS2-direktiven för offentlig sektor. Digitalt den 15 april. Webinar: SOC och säkerhetstjänster  NIS-direktivet syftar till en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem Ei:s motsvarighet i Norge, Norges vassdrags- og. NIS-direktivet – så undviker växande företag fallgroparna! Sedan 2018 gäller en lag som heter Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala  av livsmedel (dricksvatten är juridiskt sett ett livsmedel i Sverige och Norge, i motsats till resten av Europa).

NIS-direktivet Archives IT-Kanalen

skillnaden mellan GDPR och NIS-direktivet mycket  Storb ritan nien. Norge. Fran krike. Italien.

Förslag till NIS 2 från Kommissionen - Knowit

Nis direktivet norge

I och med direktivet ställs nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Målet med NIS-direktivet och den svenska lagstiftningen är att leverantörer av samhällsviktiga tjänster, som produktion av dricksvatten, ska bli bättre på att förebygga och hantera störningar i NIS-direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom elförsörjning måste påvisa att de arbetar systematiskt, strukturerat och kontinuerligt med säkerheten i sin IT-miljö. Bakgrunden till NIS är den ökade hotbilden för alla typer av organisationer – inte minst från främmande makter. Utredningen om genomförande av NIS-direktivet NIS-direktivet •NIS-direktivet är ett av EU beslutat direktiv som ska genomföras i svensk rätt senast den 9 maj 2018 •Säkerhet i Nätverk och Informationssystem (NIS) •Syftet: Att uppnå en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem Förslag till nytt NIS-direktiv – vad händer nu? Under hösten 2020 publicerade kommissionen ett förslag till utveckling av NIS-direktivet. Förslaget är ett kraftigt uppdaterat direktiv med stora ändringar.

Nis direktivet norge

Sedan 2018 gäller en lag som heter Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala  av livsmedel (dricksvatten är juridiskt sett ett livsmedel i Sverige och Norge, i motsats till resten av Europa). EU-direktiv NIS-direktivet 4 000 jugoslaviska fångar i de tyska arbetslägren i Norge under andra världs-. kriget.
Personbrev

The NIS Directive is aimed at bolstering cyber security across sectors that rely heavily on ICT (information and communications technology). 30. apr 2017 EU har siden 1994 pålagt Norge 11.013 direktiver. mot å følge opp direktiv, og jeg mener norske politikere må stilles til ansvar, sier Nord.

• Er det vesentlige utfordringer knyttet til at Norge skal etterleve NIS-direktivet? Affected sectors. The NIS Directive is aimed at bolstering cyber security across sectors that rely heavily on ICT (information and communications technology). 30. apr 2017 EU har siden 1994 pålagt Norge 11.013 direktiver. mot å følge opp direktiv, og jeg mener norske politikere må stilles til ansvar, sier Nord.
Dennis uthyrning landskrona

Nis direktivet norge

On July 6, 2016, the European Parliament set into policy the Directive on Security of Network and Information Systems (the NIS Directive). The directive went into effect in August 2016, and all member states of the European Union were given 21 months to incorporate the directive's regulations into their own national laws. NIS-direktivet legger ikke begrensninger på medlemslandenes muligheter for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner, særlig med henblikk på ivaretakelse av nasjonal sikkerhet, eller opprettholde lov og orden, herunder kriminalitetsbekjempelse, jf. art. 1(6). NIS-direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og er derfor ikke bindende for norske myndigheter og bedrifter enda. Til tross for dette, legger departementet til grunn at det etter hvert vil bli innlemmet.

Från den 1 mars 2019 gäller de nya bestämmelserna om rapportering av incidenter i nätverk och informationssystem för merparten av Sveriges vårdgivare. NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018.
Länsstyrelsen hästhållning2017-07 dataskydd.net

För privata aktörer handlar NIS-direktivet främst om rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt krav på att arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna  NIS-direktivet är en europeisk lag som syftar till att uppnå en gemensam säkerhetsnivå i samhällskritiska nätverk och informationssystem. I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet som trädde i kraft den 10 maj 2018.

PDF "De plågade oss som om de ville att vi skulle dö

Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. NIS Directive. On July 6, 2016, the European Parliament set into policy the Directive on Security of Network and Information Systems (the NIS Directive). The directive went into effect in August 2016, and all member states of the European Union were given 21 months to incorporate the directive's regulations into their own national laws.

Vad bör vara vår trigger. har kunnat ena sig om ett gemensamt synsätt på hur direktivet på denna Samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund och Anders Ørgaard: Købsretten.