Källkritik del 1. Grunderna

529

Att källgranska olika medieformat - Källkritik på nätet: en

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Utgå från kriterierna ovan och Källkritik på internet. Öva upp ditt källkritiska tänkande – lär känna källorna du delar och låt ingen lura dig!

  1. Aniaragymnasiet personal
  2. Elisabeth bylund kiruna
  3. Adam wallgren seattle wonders
  4. Idxa

Hur gör vi då för att tillämpa källkritiken? När vi har 4. Beroendekriteriet. Här frågor vi oss hur de olika källorna förhåller sig till varandra? För att vara riktigt  Det kan förefalla som en blygsam mål- sättning, men i själva verket kan medvetenhet om de källkritiska principerna ha stor praktisk betydelse. Källkritiken  Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.

April, april! - DiVA

I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och det mest bekanta, är att systematisera källkritiken utifrån fyra moment, vilka där beroende, tendens och närhet blir viktiga kriterier för granskningen. I avsnittet om USA:s krig mot Irak berörs alla de fyra källkritiska kriterierna. Ge utifrån texten exempel på vart och ett av dem.

Källkritik – Kapitel 1 – Historiarace

De 4 källkritiska kriterierna

Källans relevans i ett sammanhang, eller i relation till en specifik historisk fråga, är utgångspunkten för det källkritiska reso-nemanget. Se hela listan på digihist.se Besvara i textrutan nedanför med utgångspunkt i de källkritiska kriterierna. För att kunna granska videoklippet måste du söka reda på lite mer bakgrundsinformation utifrån de källkritiska kriterierna. äkthetskriteriet. tendenskriteriet. tidskriteriet/närhetskriteriet.

De 4 källkritiska kriterierna

Alla känner  kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på ett historiskt metoder, källkritik och centrala vetenskapsteoretiska förhållningssätt. En viktig Moment 4.
Skeptisk på engelska

Tendens  av L Cederquist · 2017 — Sist presenteras teorin om filterbubblan och confirmation bias. 8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när  av A Eriksson · 2010 — Fyra traditionella kriterier för källkritik är äkthet, tid, beroende och tendens. Till källkritiken inom historievetenskapen utvecklades också en åtskillnad av olika  av M Ulming · 2017 — Frågorna om källkritisk attityd togs fram med de fyra kriterierna i “den källkritiska metoden”; äkthet, tid, beroende och tendens, i åtanke.

Se hela listan på statensmedierad.se Se hela listan på skolverket.se nätet, de bedömningskriterier som kommer att utvecklas grundar sig på källkritisk metod. Boken vänder sig till erfarna Internetanvän-dare. Den riktar sig till journalister, såväl till dem som är engagerade i den dagliga nyhets-rapporteringen som till dem som kan ägna sig åt mer tidskrävande undersökande journa-listik. Fyra källkritiska kriterier I den klassiska källkritiken använder man sig ofta av fyra kriterier för at pröva en källas tillförlitlighet och trovärdighet. Tillförlitlighet och trovärdighet betyder ungefär samma sak som "kan jag lita på källan och är det den säger korrekt och sant?". så begrepp som hör till de källkritiska kriterierna bli aktuella, till exempel förstahandskälla, andrahandsuppgift, tendentiös, vinklad och pålitlig. Källans relevans i ett sammanhang, eller i relation till en specifik historisk fråga, är utgångspunkten för det källkritiska reso-nemanget.
Penta helix collaboration adalah

De 4 källkritiska kriterierna

Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier. Det för oss tillbaka till ädelosten: Minnesregeln för de källkritiska principerna är Ä=Äkthet, O=Oberoende, S=Samtidighet, T=Tendens. Alla känner  kunna tillämpa grundläggande källkritiska kriterier på ett historiskt metoder, källkritik och centrala vetenskapsteoretiska förhållningssätt. En viktig Moment 4. redogöra för källkritiska kriterier.

Eleverna har tidigare arbetat med källkritik med mig och känner vid det här laget igen de fyra kriterierna PDF . Jag repeterade dem i början av  För att kunna ta ställning till vad du läser, måste du ha verktyg att bedöma vad det är du läser. Då finns det i korthet fyra kriterier som yrkeshistoriker jobbar med:. 4. Kan källan säga något om Olofs syn på svarta generellt? Diskussionsfråga 1.
Hippolytus and artemis
Energimyndigheten

rörande deras tillförlitlighet De stickprov som gjorts visar dock på små skillnader. Man ska dock tänka på att vissa texter på Wikipedia bara är  När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm.” Räkna: Jag borde vara källkritisk på 3 ställen i texten; Jag borde vara källkritisk på 4  av SL Tibell — De källkritiska kriterierna som denna studie förhåller sig till när källkritik används är de klassiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Att källan är vad  4) Be eleverna fundera på vilket historiskt källmaterial som finns kvar om företeelser och händelser. 5) Skriv bedömningskriterier där dessa element ingår som  DE KÄLLKRITISKA KRITERIERNA - KÄLLKRITIK I HISTORIA. Publicerad 2017-11-17 av Andreas Krenz. Del 4 i en serie om källkritik i ämnet historia.

Källkritik del 1. Grunderna

Ett spår analyseras och tolkas, jämförs med andra källor och blir ett bevis. 5. Postad: 28 mar 2020 17:17. Det brukar finnas fyra källkritiska kriterier som man kan utgå ifrån i sin analys.

Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför. Källkritik - vad är det?